Privacybeleid

Meest recente update: [14/04/2022]

Madoqua Ventures B.V. (“We”) hecht waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden (zoals uiteengezet op onze website www.madoquaventures.com) en elke opdrachtbrief of servicevoorwaarden die met u als klant zijn aangegaan) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen van u, of die u aan ons verstrekt, door ons wordt verwerkt.

Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. De bepalingen van dit privacybeleid zijn mogelijk niet op u van toepassing, afhankelijk van uw locatie of staatsburgerschap.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) van de EU is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens Madoqua Ventures B.V. een in Nederland geregistreerd bedrijf onder ondernemingsnummer KVK 84966246 met statutaire zetel De Dinkel, 8051 KK, Hattem, Gelderland , Nederland.

Alle persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, waaronder de AVG, de AVG, elektronische communicatie (amendementen enz.) (EU Exit)-regelgeving 2019, de CCPA (zoals hieronder gedefinieerd) en de Wet op de gegevensbescherming 2018.

UW Informatie

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft. U kunt ons informatie over u geven door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon of e-mail. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, aan boord als klant van onze diensten, informatie aan onze site verstrekt, een vraag stelt, feedback geeft en wanneer u een probleem met onze site meldt.

De informatie die u ons geeft, kan uw naam bevatten; adres; e-mailadres; telefoonnummer; facturatie gegevens; persoonlijke identificatie (zoals paspoorten, rijbewijzen en andere informatie die we nodig hebben om antecedentenonderzoek van klanten uit te voeren); geboortedatum; land van verblijf; foto’s; organisatiegegevens (indien relevant); of andere persoonlijk identificeerbare informatie in documenten die u ons stuurt.

 • Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-clickstream van, door en van onze site (inclusief datum en tijd); pagina’s die u hebt bekeken of gezocht;
  • responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina;
  • internetprotocol (IP)-adres, uw locatiegegevens, inloggegevens, browsertype en -versie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Informatie die we van andere bronnen ontvangen. We werken ook samen met derden (waaronder bijvoorbeeld klanten, zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u door onze website bladert en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid op onze website www.madoquaventures.com

Gebruik Van De Informatie

We gebruiken informatie die over u wordt bewaard op de volgende manieren:

 • Informatie die u ons geeft. We gebruiken deze informatie:
  • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u van ons vraagt;
  • om geanonimiseerde analyses uit te voeren op onze klanten en leden van de gemeenschap om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke klantenservice bieden;
  • om te aggregeren (in geanonimiseerde vorm) om conclusies te trekken over onze diensten en relevante trends in de sector, inclusief die met betrekking tot ESG-rapportage en andere impactmetingen;
  • om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht;
  • om feedback van mensen en bedrijven te verzamelen en voor opleidingsdoeleinden van het personeel;
  • om u informatie te verstrekken over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Als u een bestaande klant bent, zullen we alleen langs elektronische weg contact met u opnemen over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met diegene die het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u, en u krijgt bij elke communicatie de mogelijkheid om u uit te schrijven. Als u een nieuwe klant bent en wij toestaan ​​dat geselecteerde derden uw gegevens gebruiken, nemen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u op als u hiermee heeft ingestemd. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, vink dan het betreffende vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen;
  • om u te informeren over wijzigingen in onze service;
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd; en
  • voor alle door de wet vereiste doeleinden, zoals voor fiscale, juridische, rapportage- en controleverplichtingen.
 • Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:
  • om onze site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, test-, onderzoeks-, statistische en enquêtedoeleinden;
  • om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
  • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;
  • om de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en om u relevante advertenties te leveren;
  • om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.
 • Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen). Waar we persoonlijk identificeerbare informatie over u ontvangen van onze klanten terwijl we juridische diensten verlenen aan onze klanten, zal het alleen gebruiken voor zover nodig voor ons om deze juridische diensten te verlenen.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie (voor de EER en het VK)

In overeenstemming met de AVG zijn de belangrijkste gronden waarop we ons baseren om uw informatie te verwerken de volgende:

 • Noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst. Om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit een contract dat we met u zijn aangegaan, is het voor ons noodzakelijk om uw gegevens te verwerken.
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zijn onderworpen aan bepaalde wettelijke vereisten die ons mogelijk verplichten om uw informatie te verwerken. We kunnen ook wettelijk verplicht zijn om uw informatie bekend te maken aan een regelgevende instantie of wetshandhavingsinstantie.
 • Noodzakelijk voor gerechtvaardigde belangen. Wij of een derde partij zullen uw informatie moeten verwerken voor de doeleinden van onze (of een derde) legitieme belangen, op voorwaarde dat we hebben vastgesteld dat die belangen niet worden overschreven door uw rechten en vrijheden (inclusief uw recht om uw informatie beschermd). Onze legitieme belangen omvatten het reageren op verzoeken en vragen van u of een derde partij, het optimaliseren van onze website en gebruikerservaring, u informeren over onze diensten en ervoor zorgen dat onze activiteiten op een passende en efficiënte manier worden uitgevoerd.
 • Toestemming. In sommige omstandigheden kunnen we uw toestemming vragen om uw informatie op een bepaalde manier te verwerken.

Uw rechten (voor de EER en het VK)

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Details van deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, worden hieronder uiteengezet. Houd er rekening mee dat we een bewijs van uw identiteit nodig hebben voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

 • Recht van toegang. U hebt te allen tijde het recht om ons te vragen om een ​​kopie van de persoonlijke informatie die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken. Als we daar een goede reden voor hebben, en als de AVG dit toelaat, kunnen we uw verzoek om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens, of bepaalde elementen van het verzoek, weigeren. Als we uw verzoek of een onderdeel ervan weigeren, zullen we u de redenen daarvoor geven.
 • Recht op correctie of aanvulling. Als de persoonlijke informatie die we over u bewaren niet nauwkeurig of verouderd is en moet worden gewijzigd of gecorrigeerd, heeft u het recht om de gegevens te laten corrigeren of aan te vullen.
 • Recht van uitwissing. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben, wordt gewist, b.v. als de informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of verwerkt of als onze verwerking van de informatie is gebaseerd op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden zijn waarop we de informatie mogen verwerken.
 • Recht op bezwaar tegen of beperking van verwerking. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als we uw informatie bijvoorbeeld verwerken op basis van onze legitieme belangen en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor onze verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten en belangen. U hebt mogelijk ook het recht om ons gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken, zoals in omstandigheden waarin u de juistheid van de informatie hebt betwist en gedurende de periode waarin we de juistheid ervan verifiëren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde gevallen hebt u het recht om alle persoonlijke informatie die wij over u hebben te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.

In dergelijke omstandigheden kunt u ons vragen die informatie naar u of rechtstreeks naar een derde partij te sturen.

Hoewel we blij zijn dat dergelijke verzoeken worden gedaan, kunnen we geen technische compatibiliteit met de systemen van een derde partij garanderen. We kunnen ook niet voldoen aan verzoeken die betrekking hebben op persoonlijke informatie van anderen zonder hun toestemming.

U kunt al deze rechten op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen zoals Stripe of onze Facebook-, Twitter-, Instagram-, LinkedIn- of andere sociale-mediapagina’s. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Recht om toestemming in te trekken

In de beperkte omstandigheden waarin u mogelijk uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw informatie voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

Zodra we een melding hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij we een andere wettelijke basis hebben om dit te doen.

Hoe we uw informatie verwerken

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie van tijd tot tijd delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.

We kunnen uw informatie delen met geselecteerde derden, waaronder:

 • Zakelijke partners, leveranciers, regelgevende instanties, lidmaatschapsorganisaties en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met hen of u aangaan.
 • Adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weer te geven.
 • Aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.
 • Kredietinformatiebureaus of dienstverleners voor antecedentenonderzoek om uw kredietscore te beoordelen, indien dit een voorwaarde is voor het aangaan van een contract met u.
 • Indien redelijkerwijs noodzakelijk, professionele adviseurs waaronder incasso-organisaties.
 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 • Als Madoqua Ventures B.V. of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die door Madoqua Ventures B.V. over haar klanten worden bewaard, een van de overgedragen activa zullen zijn.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden (zoals uiteengezet op onze site) of leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen ; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Madoqua Ventures B.V., onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
 • Onze website kan links bevatten naar websites van derden, zoals Stripe of onze Facebook, Twitter, Instagram en/of LinkedIn social media pagina’s. Als u op die links klikt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. U dient alle beleidsregels en andere verklaringen op dergelijke websites zorgvuldig te lezen.

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die we over u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van uw diensten, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen of anderszins te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Voor zover uw gegevens worden verstrekt aan derden buiten de EER, of toegang krijgen tot derden van buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat er passende waarborgen worden getroffen in overeenstemming met de AVG (zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie ).

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We bewaren uw informatie alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. De criteria die we gebruiken om de bewaartermijnen te bepalen, worden bepaald door de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden bewaard, de gevoeligheid van de gegevens en het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

Klachten

Als u niet tevreden bent over ons gebruik van uw informatie, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte Contact hieronder. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij:

Madoqua Ventures B.V., De Dinkel, 8051 KK, Hattem, Gelderland, Nederland

E-mail: info@madoquaventures.com

Website: www.madoquaventures.com

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

Contact

Als u vragen heeft over hoe we uw informatie verzamelen, opslaan of gebruiken, neem dan contact met ons op via info@madoquaventures.com

Makers van groene gassen en chemicaliën

Alleen scheikunde kan onze PLANEET redden